به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارلقرآن نور شمال فارس، دانش آموزان مدرسه قرآنی امام حسن مجتبی(ع)، عناوین برتر مسابقات قرآن و عترت شهرستان آباده را کسب کردند.