با توجه به آغاز پیش ثبت نام، برای پیش دبستانی امام حسن مجتبی(ع) و پیش دبستانی مبین، جهت ثبت نام اولیه می توانید، در روز های دوشنبه و چهارشنبه، در ساعات اداری با شماره های زیر تماس حاصل فرمائید.

 

 

مدرسه امام حسن مجتبی(ع) 

44338580_071

 

مدرسه مبین 

44345446_071