به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن نور شمال فارس، مدارس دارالقرآن نور آباده ، سال تحصیلی جدید را متفاوت و بی بدیل برگزار کردند .حال و هوای مسجد ، گفتگوی های شیرین و هدیه های زیبا از دست آیت الله موسوی خراسانی ، یعنی خلق خاطره ای بیاد ماندنی که طعم تحصیل را در ذائقه ی بچه ها ، چشیدنی تر می کند . 
پیوند زیبایی از معنویت ، مسجد و مدرسه ... تصویری متفاوت از مسجد که می شود در فضای آن دوید ، خندید ، بازی کرد و بی واسطه با بهترین دوست عالم روبرو شد.

 

 

 

 

انتهای پیام/