به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن نور شمال فارس، به تعدادی از دانش آموزان مدرسه قرآنی مبین، که بصورت خودجوش و بدون توصیه مدرسه، پوشش برتر چادر را انتخاب کردند و در بسیاری از روز ها در مدرسه، با چادر حضور پیدا می کردند، در مراسم شب های آسمانی جزء خوانی قرآن کریم دارالقرآن نور، جوایزی اهدا گردید.