به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن نور شمال فارس،  در پایان مراسم جزء خوانی قرآن کریم ماه مبارک رمضان دارالقرآن نور شمال فارس، از تعدادی از معلمین مجموعه مدارس امام حسن مجتبی(ع) و مبین؛ و همچنین جمعی از دست اندرکاران برگزاری این جلسه قرآنی، تقدیر صورت گرفت.