به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن نور شمال فارس، دکتر مرتضی کریمی، مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس، و رئیس سازمان دانش آموزی استان فارس، امروز مصادف با روز معلم، با حضور در مجموعه دارالقرآن نور شمال فارس، از تعدادی از اساتید و معلمان پیشکسوت دارالقرآن نور شمال فارس تجلیل کرد. 

وی همچنین، با حضور در جمع تعدادی از معلمین و کادر مدارس دارالقرآن نور شمال فارس، از نقطه نظرات، نقاط قوت مجموعه، پیشنهادات معلمین این مدارس مطلع شد.

کریمی، مشاور مدیرکل آموزش و پرورش فارس در امور جوانان، بازدید از مدارس دارالقرآن نور شمال فارس عنوان کرد: مدارس مبین و امام حسن مجتبی(ع) واقعا جزء مدارس تحول آفرین در همه ی ابعاد می باشند، که نه تنها در سطح استان فارس، بلکه در سطح کشور میتواند الگوی درخشانی در زمینه  پیشبرد اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، می باشند.