به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن نور شمال فارس، صبح امروز، مجتمع دارالقرآن نور شمال فارس، میزبان پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس بود. دانش آموزان مدارس قرآنی امام حسن مجتبی(ع) و مبین، با پیکر مطهر این شهید گمنام تازه تفحص شده وداع کردند . حضور این شهید گمنام 20 ساله، حال و هوای ویژه و معنوی به این مجموعه و دانش آموزان بخشید.