به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن نور شمال فارس، جلسه جزء خوانی قرآن کریم ماه رمضان، با تلاوت قاریان نوجوان دارالقرآن نور شمال فارس، در شب پایانی جلسه جزء خوانی ماه مبارک رمضان 1444، مصادف 31 فروردین 1401 برگزار شد. تصاویر این جلسه قرآنی را مشاهده نمائید.