به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن نور شمال فارس، عقیل علیشاهی رئیس اداره مشارکت های مردمی و مراکز غیر دولتی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و تعدادی از معاونین این اداره به همراهی مرتضی کریمی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آباده از مجموعه دارالقرآن نور و ادبستان های تحول آفرین امام حسن مجتبی ، مبین و دبیرستان متوسطه دوره اول سردار شهید حاج مجتبی ضیائی بازدید کرد‌‌ند.