به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالقرآن نور شمال فارس، جلسه تخصصی روش های جدید و برتر تدریس درس علوم تجربی، ویژه معلمان مدارس دارالقرآن نور شمال فارس ، توسط دکتر حسن حذرخانی رئیس گروه توسعه، تحقیق و آموزش علوم دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی، مرداد 1402، در دارالقرآن نور شمال فارس برگزار گردید.

انتهای پیام/